Kodesnutt.io

Samling videosnutter for å lære koding

Samling av flere serier av videosnutter for å lære programmering. Alt fra JavaScript og CSS til OCaml.

Start nå

START

SLUTT

Lær funksjonell tankegang med OCaml

En serie med 18 korte videoer som går igjennom sentrale konsepter i funksjonell programmering i ML-språk. Alt fra typer, currying, pattern matching og rekursjon.

Async JavaScript

En pågående serie hvor vi ser på JavaScripts asynkrone natur og de forskjellige asynkrone byggeklossene. Alt fra grunnleggende callbacks, til thunks og promises og helt opp til async/await. Ny episode kommer hver fredag klokken 07:00.