Kodesnutt.io

Om kodesnutt

Dette er en serie med videoer laget som en del av Kodesnutt.io. En Youtube-kanal med ukentlige videoer med læringsressurser rundt programmering.

Om du har spørsmål, kommentarer eller idéer til Kodesnutt. Ta kontakt på Twitter via @kodesnutt eller på e-post: [email protected].

Eksempel på episode fra Kodesnutt, kan være tips til bruk av Chrome DevTools:

Live streams

Serien driver og tidvis med live streams, som denne serien som pågår for å lære seg språket ReasonML med å implementere en slags versjon av Chip’s Challenge: